Άλλες εργασίες

ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Πεδινή ονομάζουμε μια περιοχή που βρίσκεται σε μια μικρή ή μεγάλη πεδιάδα.
Οι πεδιάδες διαμορφώθηκαν από την επίδραση εξωγενών δυνάμεων( ήλιος, άνεμος, βροχή κλπ).
Πιο συγκεκριμένα, κάτω από την επιφάνεια της Γης, γίνονται "συγκρούσεις" των ηπείρων, τα βράχια ανεβαίνουν και σχηματίζουν βουνά και οροσειρές. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργηθούν και νησιά από εκρήξεις ηφαιστείων.
Τα πλεονεκτήματα των πεδινών περιοχών έναντι των ορεινών(λόγω ομαλού εδάφους)είναι:
  • Μεγάλες εκτάσεις για τις καλλιέργειες και την ανάπτυξη των οικισμών
  • Ηπιότερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με τα ορεινά
  • Αναπτυγμένο οδικό ή και σιδηροδρομικό δίκτυο
  • Αρδεύονται και υδρεύονται από ποτάμια που τις διαρρέουν
  • Η μεγάλη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή προσελκύει βιομηχανίες που επεξεργάζονται τα αντίστοιχα προϊόντα, με συνέπεια την ανάπτυξη και του εμπορίου.
Τα πλεονεκτήματα αυτά δεν παρατηρούνται στις ορεινές περιοχές οι οποίες είναι δύσβατες και αποκλείονται συχνά από την υπόλοιπη χώρα εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν συχνά τους κατοίκους στη φυγή προς τα πεδινά.

Τα πλεονεκτήματα των πεδινών περιοχών είναι ελάχιστα και είναι τα εξής:

·       Μερικές πεδιάδες δέχονται αρκετές βροχές , με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι καλλιέργειες των αγροτών.
·       Αρκετές πεδιάδες δεν είναι εύκολο στο να κατοικηθούν όπως οι πεδιάδες ΄΄Πάμπας΄΄, είναι οι  εύφορες πεδιάδες στη Νότια Αμερική που περιλαμβάνουν την Αργεντινή και το Μπουένος Άιρες, επίσης και οι Στέπες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Οι πεδιάδες αυτές δεν βρέχονται και έτσι οι άνθρωποι αναγκάζονται να ασχολούνται με την κτηνοτροφία.
·       Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που είναι εντελώς στεγνή, η Έρημος σε εκείνη την περιοχή δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία δραστηριότητα.Η γεωθερμία μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια του φλοιού της γης και να την μετατρέψουμε σε ένα ωφέλιμο θερμικό ή ψυκτικό φορτίο.
Η γεωθερμία, αποτελεί μι
Η γεωθερμία μας δίνει τη δ
Η γεωθερμία μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια του φλοιού της γης και να την μετατρέψουμε σε ένα ωφέλιμο θερμικό ή ψυκτικό φορτίο.
Η γεωθερμία, αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον,
που μας προσφέρει οικονομία έως και 55%, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια και της σχεδόν ανύπαρκτης συντήρησης του εξοπλισμού.
υνατότητα να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια του φλοιού της γης και να την μετατρέψουμε σε ένα ωφέλιμο θερμικό ή ψυκτικό φορτίο.
Η γεωθερμία, αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον,
που μας προσφέρει οικονομία έως και 55%, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια και της σχεδόν ανύπαρκτης συντήρησης του εξοπλισμού.
α ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον,
που μας προσφέρει οικονομία έως και 55%, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια και της σχεδόν ανύπαρκτης συντήρησης του εξοπλισμού.